Constance mozart

En biografi

Ny forskning har omvärderat Mozarts älskade »Stanzerl«. Att hans fru inte var en bortskämd fjolla, visar denna initierade levnadsteckning.

239:-
  • Författare: Viveca Servatius
  • Artikelnummer: 6841
  • Ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 445 sidor, Themis

Bara några dagar efter Wolfgang Amadeus Mozarts död 1795 kunde man i en wiensk tidning läsa att hans änka »suckar på en halmsäck med två oförsörjda barn och en ansenlig skuldbörda«. Constance Mozart lyckades dock resa sig ur den hotande misären, överlevde sin make med 50 år och ägnade återstoden av sitt liv åt att verka för hans musikaliska gärning.

Trots detta har hon i den ena Mozartbiografin efter den andra framställts som tonsättarens bortskämda och fjolliga fru, inte värdig den store mästaren. Senare tids studier har dock omvärderat Mozarts kära »Stanzerl«, och i musikforskaren Viveca Servatius täta biografi tecknas en nyanserad bild av hustrun, hela tiden med tidens musikliv som fond. Det nio år långa äktenskap med tonsättaren ägnas förstås stort utrymme, men även tiden därefter. Constance fick en liten pension av kejsaren som hon hushöll klokt med, och 1797 begav hon sig ut på en konsertresa till Tyskland för att sprida Mozarts musik. Samma år mötte hon sin blivande make, en dansk diplomat, som hjälpte henne i arbetet med att borga för att Mozarts musik inte glömdes bort.