Corona

Ett historiskt perspektiv på vår tids pandemi

En bok som väckt debatt! Är pandemin förhållandevis lindrig historiskt sett?

  • Författare: Fredrik Charpentier Ljungqvist
  • Artikelnummer: 10659
  • Mjukband, 160 sidor, Dialogos

En historikers syn

Har åtgärderna stått i proportion till det reella hotet?

Pandemin sveper över världen, många har insjuknat, förfärligt många har dött. Men hur ser epidemin ut ur ett historiskt perspektiv? Är den mer dödlig? Vilka åtgärder har tidigare vidtagits för att stoppa smittutbrott? Har de varit effektiva?

I Corona sätter Fredrik Charpentier Ljungqvist, docent i historia och författare till bland annat Den långa medeltiden och Klimatet och människan, in pandemin i ett historiskt sammanhang; världsomfattande epidemier har hemsökt jorden återkommande gånger under mänsklighetens historia och kommer fortsätta att göra så. Redan i ­januari förra året började Charpentier Ljungqvist följa smittans framfart och fundera över de restriktioner som olika länder vidtog. Var de motiverade sett till lärdomar från det förflutna och vetenskaplig fakta? I boken gör han en utförlig genomgång av pande­mins förlopp, i Sverige och utomlands, tolkar data och framför sin syn, som nog kommer väcka debatt.