Dackefejden

Författaren skapar läslust genom sin utmärkta förmåga att på ett enkelt sätt dels göra en dramatisk beskrivning av händelseförloppet, dels förklara komplicerade skeenden och mer långtgående processer i dåtidens Sverige. Betyg 5/5., BTJ

169:-
  • Författare: Tomas Blom
  • Artikelnummer: 10314
  • Mjukband, 168 sidor, Historiska Media

Ett spännande skede i Sveriges historia

Försommaren 1542 skakades den unga svenska staten i sina grundvalar, då Dackeupproret drog fram genom södra Sverige. Folkresningen var den största och mest framgångsrika mot Gustav Vasa, och till skillnad från tidigare uppror som kungen slagit ner var det inte missnöjda och ärelystna herrar som utmanade honom, utan småländska bönder som slutit sig samman i kamp mot överheten. Allmogens plikt var att delta i det lokala försvaret och bondeuppbåd kunde samlas på kort tid. Nu var det Nils Dacke som lät budkavlen gå …

Vad var bakgrunden till upproret? Hur såg striderna ut? Och hur förhåller sig det egentligen med de populära myterna kring upprorsledaren? Tomas Blom, historisk skribent, sätter här in resningen i sitt historiska sammanhang, samtidigt som han ger en levande bild av allmogens liv i Sverige vid denna tid.