Dagbok – Paket

»Gripenbergs dagböcker är en lektion i historia och diplomati, i överlevnad och kamp, i moral och realpolitik. De borde läsas av alla som vill förstå vilka mekanismer som sätter in när stormakter har intressen att bevaka.« Anna-Lena Laurén, DN.

395:-
  • Författare: G. A. Gripenberg
  • Artikelnummer: 10370
  • Ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 383+398+417 sidor, Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

Med den finske karriärdiplomatens ord

»För den som vill veta mer om hur landets stadsledning tänkte och agerade under krigs­åren är [dagböckerna] enastående läsning«, Henrik Meinander, professor i historia

G. A. Gripenberg hemkallades år 1943 från sin befattning i Rom för att fylla posten som sändebud i Stockholm. Andra världskriget var inne i ett avgörande skede, och Finland, som var allierat med Tyskland, sökte en ny inriktning på sin utrikespolitik. Som ambassadör vid den viktiga svenska beskickningen blev det Gripenbergs uppgift att arbeta för att Finland slöt fred med Sovjetunionen, bröt relationerna med Tyskland samt stärkte banden till Storbritannien och USA.

Under sin tid i Sverige förde Gripenberg dagbok. Dagböckerna från 1943 till 1946 (som säljs till ett förmånligt paketpris) ­flödar av porträtt av makthavare, ger ­viktiga ­inblickar i relationerna mellan de bägge grannländerna samtidigt som de speglar både det diplomatiska spelet mellan stormakterna och Finlands utsatthet.

Dagboksanteckningarna utgjorde ett stöd för minnet i Gripenbergs dagliga arbete, men den medryckande prosan avslöjar att han även skrev för en tänkt eftervärld.