De avgörande slagen del iii

Från 1789 till 1870

Klassiskt verk i fyra delar om de viktigaste slagen. Förutom slagbeskrivningar sätts konflikterna in i sina historiska sammanhang.

225:-
  • Författare: J. F. C. Fuller
  • Artikelnummer: 3910
  • Inbunden, 295 sidor, Historiska Media

Det är drygt ett sekel sedan den store brittiske militärhistorikern J. F. C. Fuller gav ut sitt banbrytande verk De avgörande slagen. Även om forskningen gått framåt sedan dess anses verket vara något av det bästa som skrivits i genren. Fuller var nämligen en av de första författare som närmade sig slagen med en genomtänkt teori i botten och försökte genomföra en metodisk analys av händelserna. Det gör att hans historieskrivning har mycket av värde även för dagens läsare.

I denna förkortade utgåva har det massiva verket delats upp i fyra band, men strukturen är densamma. Fuller ger först en utförlig beskrivning av ett eller flera viktiga slag, som sedan föjs av redaktören John Terraines sammanfattning. Mellan slagbeskrivningarna ger dessutom Fuller en kort introduktion till en viss epok eller konflikt och knyter den till det historiska förloppet.

Del III behandlar bl.a. slagen vid Valmy 1792, Trafalgar 1805, Waterloo 1815 och Sedan 1870.