De första jesuiterna

Initierad och mångfasetterad bild av hur ett karismatiskt brödraskap blev en institution.

239:-
  • Författare: John W. O'Malley
  • Artikelnummer: 6799
  • Ill. i färg
  • Inbunden, 466 sidor, Artos

Jesuitorden har ända sedan den grundades på 1500-talet väckt många och motstridiga känslor. Somliga har betraktat orden som påvedömets mest lojala och effektiva instrument i kampen mot den protestantiska reformationen. Andra har tvärtom uppfattat jesuiterna som en särskilt fritänkande och liberal rörelse inom den katolska kyrkan. Historikern John W. O’Malley menar dock att Jesuitorden inte grundades för att bekämpa protestantismen även om båda rörelserna uppstod vid ungefär samma tid. Syftet var att, som Ignatius av Loyola skrev, hjälpa själar att göra »framsteg i kristet liv och lära«.

Det var när adelsmannen Loyola sårades vid Frans I:s anfall mot Pamplona som han började läsa kristen litteratur och inom kort bytte svärdet mot pilgrimsstav och tiggarkåpa. Efter studier i Salamanca, där han förföljdes för sin radikalism, sökte han sig till universitetet i Paris och fick snart sina första anhängare.

O’Malley skildrar på välklingande prosa denna första generation jesuiter, sällskapets tillkomsthistoria och utveckling under 1500-talet.