De mänskliga rättigheternas väg

- genom historien och litteraturen

Mänskliga rättigheter är inget nytt påfund. »En veritabel skattkammare som gör läsaren rik och lycklig«, Lasse Berg.

 

249:-
  • Författare: Ove Bring
  • Artikelnummer: 9248
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 719 sidor, Atlantis

De mänskliga rättigheternas väg är en av de viktigaste huvudböcker som Clio har presenterat, och att den dessutom är ytterst välskriven och kunskapsrik gör inte saken sämre. Ove Bring visar med all önskvärd tydlighet att tanken om mänskliga rättigheter ingalunda inskränker sig till att vara ett sent västerländskt påfund. Efter en kort prolog som skildrar hur man i FN år 1948, trots det kalla krigets kyla, lyckades anta två banbrytande dokument om mänskliga rättigheter, påbörjas resan genom historien och vi tar avstamp i tvåflodslandet. Därefter beskrivs utvecklingen med nedslag bland mycket annat i det forna Indien, Konfucius Kina, det antika Grekland, hos juristerna i Rom, i det mångkulturella Córdoba, i Virginia 1776 och Paris 1789. Boken är uppdelad i två delar, där del 1 tar sikte på idéerna och människorna bakom dessa: filosofer, jurister, politiska tänkare och skönlitterära författare. Den andra delen speglar mer konkreta föreställningar med många intressanta exempel. Här skildras folkmord, 1900-talets diktaturer, men även olika författares förhållande till den totalitära staten, det internationella samarbetet, de icke-statliga aktörerna och dagens terrorism.