Den besvärliga Elin Wägner

»Den besvärliga Elin Wägner är skriven med den schwung och stilistiska säkerhet som är Ulrika Knutsons egen … Wägner framstår som just den sortens kvinnliga revolutionär som vår tid älskar.« Svenska Dagbladet

289:-
  • Författare: Ulrika Knutson
  • Artikelnummer: 10460
  • Rikt ill. i sv/v
  • Inbunden, 400 sidor, Historiska Media

Supertalang med bildningskomplex

»Ett hängivet, nyanserat och fullödigt porträtt av en av den svenska litteraturhistoriens centralgestalter «, Expressen.

Det är lätt att tycka om Elin Wägner, den firade författaren som var före sin tid på så många områden, inom feminism, demokrati-, fredsoch miljöfrågor. Men när Ulrika Knutson närmar sig henne ser hon sidor som inte är lika lätta att gilla: »följer man Elin Wägner upp och ner i vindeltrappan så framträder allt mer den besvärliga Elin. En rösträttskämpe som tvivlade på rösträttens värde och ifrågasatte den parlamentariska demokratin, redan på 1920-talet! En feminist som aldrig strök kvinnorna medhårs, utan tjatade och ställde krav. Hon som med feminism inte bara menade kvinnors rättigheter, utan lika mycket kvinnors skyldigheter.«

Recensenterna på kultursidorna har fallit för Den besvärliga Elin Wägner, och det är svårt att inte göra det. Ulrika Knutson för pennan mästerligt och skriver med känsla och kunskap fram Wägners hela liv – småstadstillvaron i Helsingborg, de hektiska Stockholmsåren med sina toppar och dalar, tiden på Fogelstad, Lilla Björka och invalet i Akademien.

Läs även Per Wirténs Europa, ständigt detta Europa, som lyfter Wägners liv under mellankrigstiden.

 

Elin Wägner (i mitten) ögnar senaste numret av tidskriften Rösträtt för kvinnor. Under några hektiska år gav hon allt för rösträtten.