Den beväpnade freden

Språk och politik i det delade Tyskland

»Intressant och viktig!!! Förtjänar många läsare!«, Birgitta Almgren, professor emerita i tyska

  • Författare: Charlotta Seiler Brylla
  • Artikelnummer: 10622
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 260 sidor, Santérus

Jammerossis och Besserwessis

»En konturskarp bild av politik, ideologi och bruk av historien i de två tyska staterna«, ­Kristian Gerner, Axess.

När Väst- och Östtyskland återförenades uppstod en ny språklig situation, för ­under de många åren isär hade tyskan utvecklats olika på båda sidor av muren. Skulle det heta Kauf­halle eller Supermarket? Och om den västtyska samhällsstrukturen var utgångspunkt för det enade Tyskland innebar det i så fall att öst­tyskarna måste godta en ny terminologi?

Språkets politiska betydelse i Tyskland är ämnet för Charlotta Seiler Bryllas mycket läsvärda akademiska essäer, där fokus ligger på hur DDR använde språket för att i positiv riktning påverka bilden av staten, både gentemot den egna befolkningen och mot utlandet. Flera av texterna skildrar hur svenska politiker och media lät sig duperas av propagandan, särskilt när det gällde det östtyska idrotts­undret. En annan mycket intressant essä handlar om filologen Viktor Klemperer, författare till Intill slutet vill jag vittna, som tidigt uppmärksammade likheterna mellan Tredje rikets språk och det i DDR.