Den hängde

En berättelse om mirakel, hågkomst och kolonialism under medeltiden
180:-
  • Författare: Robert Bartlett
  • Artikelnummer: 3987
  • Inbunden, 178 sidor, Dialogos

En tidig vinterdag 1290 hängdes den walesiske upprorsmannen William Cragh på galgbacken utanför Swansea. Mirakulöst nog överlevde den dödsdömde, som kunde berätta att han före avrättningen åkallat den sedan många år döde biskopen Thomas de Cantilupe. Biskopen hade rykte om sig att kunna åstadkomma mirakel och vördades som lokalt helgon.
Craghs återuppståndelse blev föremål för en omfattande utredning och början på en kampanj för att få biskopen kanoniserad.

Utifrån de medeltida källorna målar Robert Bartlett, professor i medeltidshistoria vid St Andrews i Skottland, en myllrande fresk av det medeltida samhället. »Vi träder rakt in i ett sydwalesiskt-västengelskt mikrokosmos, präglat av en svag överhet, oklara maktstrukturer och generationer av kamp mellan inflyttade stormän och rebelliska bönder«, som Dick Harrison skriver i sitt utmärkta förord.