Den okände Jesus

Berättelsen om en profet som misslyckades

Missförstånden är många kring vem Jesus faktiskt var. Men med modern historieforskning går det att ta reda på vad som är sant och inte.

  • Författare: C. Wassén och T. Hägerland
  • Artikelnummer: 7938
  • Ill. i färg o sv/v
  • Inbunden, 250 sidor, Bokförlaget Langenskiöld

Omtalad bok om mannen bakom myten

»Boken ger bra bakgrundsteckningar och innehåller mycket sakkunskap till den kultur Jesus verkade i.« Dagen

Jesu liv enligt evangelierna känner många av oss till. Men hur såg det ut egentligen? Går det ens att fastställa? Jo, genom att analysera gamla källtexter på bland annat hebreiska, grekiska och arameiska går det att skaffa sig en bild av hur livet torde att tett sig för kristendomens grundare. Det är just vad Tobias Hägerland och Cecilia Wassén, båda docenter och universitetslektorer i Nya testamentets exegetik, har gjort, och de presenterar sina rön i Den okände Jesus. Och nog skiljer sig dessa starkt från Markus, Matteus, Johannes och Lukas versioner av Jesu bakgrund och liv.

För att närma sig den historiska personen betraktar författarna Jesus som jude, och boken igenom drar de paralleller till judiskt liv och judisk tro vid vår tideräknings början. Ett annat spår som följs är Jesu profetiska gärning, och de konflikter som blossade upp mellan hans egen rörelse och det omgivande samhället. Hägerland och Wassén sätter punkt med att analysera hur det var möjligt för »en marginell grupp inom judendomen« att på kort tid blir en multietnisk religion i det romerska riket.

Johannes döparen av Tizian. Här pekar han mot den som ska komma efter honom.