Den poetiska eddan

Gudadikter och hjältedikter efter Codex Regius och andra handskrifter

Trogen de isländska originalen i rytm och stil men med en modernisering av språket är denna översättning en utgåva för 2000-talet! Verket består av dikter om hedniska gudar och hjältar. Några siar i religiöst färgat språk om jordens undergång, medan andra avhandlar runmagi eller skildrar hur gudarna utslungar förolämpningar mot varandra. »I sin nyöversättning av de isländska Eddadikterna har sagaforskaren Lars Lönnroth omsatt sin lärdom i levande språk. Resultatet är både rått och finkänsligt, och bevarar den ursprungliga frispråkigheten.« Svenska Dagbladet.

259:-
  • Författare:
  • Översättare: Lars Lönnroth
  • Artikelnummer: 7758
  • Inbunden, 528 sidor, Atlantis

»I sin nyöversättning av de isländska Eddadikterna har sagaforskaren Lars ­Lönnroth omsatt sin lärdom i levande språk. Resultatet är både rått och finkänsligt, och bevarar den ursprungliga frispråkigheten.« Svenska Dagbladet

 

»Berätta skall jag, om du ber mig, Valfader, forna sagor jag minns från förr.«
Lars Lönnroth, professor emeritus i litteraturvetenskap och specialist på medeltida litteratur, har gjort en nyöversättning av Den poetiska Eddan, den första på ett halvt sekel. Trogen de isländska originalen i rytm och stil och med en modernisering av den »arkaiserande ’fornnordiska’ vokabulären« är detta en utgåva för 2000-talet som förhoppningsvis lockar till sig nya läsare.

Vad är då Den poetiska Eddan? Av tradition består verket av dikter om hedniska gudar och hjältar nedskrivna i Codex Regius, en pergamenthandskrift från 1200-talet. I Lönnroths nyöversättning inkluderas även andra »eddadikter«, det vill säga dikter av liknande slag, återfunna i andra handskrifter.

Dikterna i Den poetiska Eddan skiljer sig starkt åt. Några siar i religiöst färgat språk om jordens undergång, medan andra avhandlar runmagi eller skildrar gudar utslungande förolämpningar mot varandra.