Den sexuella evolutionen

Evolutionära perspektiv på människans sexualitet och könsroller

Nu vet vi mer om Hedenhös sexliv. Vad hände när människan blev tvåbent, fick en ny anatomi och kvinnan förlorade sin brunst?

269:-
  • Författare: Göran Burenhult
  • Artikelnummer: 6779
  • Ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 254 sidor, Optimal förlag

Göran Burenhult, professor i arkeologi, har skrivit en bok där han kartlägger sexualitetens genomgripande betydelse för människan som biologisk varelse. Först med modern hjärnforskning har man kunnat visa exakt hur detta kommer sig och varför den erotiska bilden blivit och är central i princip alla förkristna kulturer och traditionella samhällen. Dessutom krävs en ny tolkning av vår historia eftersom den äldre forskningen inte velat diskutera den, enligt Burenhult, uppenbara innebörden i exempelvis den sexualsymbolik vi möter i grottmålningar eller i de mängder av föremål som hittats vid fyndplatser runt om i världen, till synes oberoende av tid och rum.

I boken visar författaren utifrån ett rikt arkeologiskt material och historiska källor att vårt förflutna är kantat av allt från offentliga samlag mellan präster och prästinnor, rituell homosexualitet och defloration vid initiationsriter, till heliga prostituerade som erbjudit sina tjänster i tempel och helgedomar.

Den sexuella evolutionen börjar dock just med lite evolutionshistoria: Vad hände med människan när hon blev tvåbent, fick en ny anatomi och kvinnan förlorade sin brunst?

Hos många kulturer i Stillahavsområdet har vaginalsymboliken spelat en stor roll i det rituella livet. Här klippmålning från Australien.