Den stora flykten

Välfärd, välstånd och ojämlikhetens ursprung

Varför är världen så ojämlik? Här förklarar ekonomipristagaren Angus Deaton, en av världens främsta experter på  fattigdom, hur det kommer sig.

  • Författare: Angus Deaton
  • Översättare: Torbjörn Santérus
  • Artikelnummer: 10232
  • Inbunden, 293 sidor, Santérus Förlag

Nobelpristagaren om vår ojämlika värld

»Världen blir rikare, men blir den också mer rättvis? Få ekonomer är bättre rustade för att besvara den frågan än Angus Deaton … temat kräver en stor målarduk och sir Deaton erbjuder båda på ett förtjänstfullt sätt.« the Economist

Livet – levnadsstandard och hälsa – är bättre nu än vid någon annan tidpunkt i historien. Ändå lever miljontals av jordens befolkning i misär och dör för tidigt. Hur kan det komma sig?

En del av svaret ligger i att ojämlikhet ofta är en konsekvens av framåtskridande, menar sir Angus Deaton i Den stora flykten. Den industriella revolutionen lyfte exempelvis väst ur armod, men skapade samtidigt en klyfta till resten av världen som ännu inte överbryggts.

Deaton är en av världens främsta experter på ekonomisk utveckling och fattigdom, och erhöll ekonomipriset till Alfred Nobels minne 2015. Här redogör han elegant för den ekonomiska och medicinska utveckling som tog sin början för 250 år sedan. Det är en historia om antibiotika, skadedjursbekämpning, vaccin och rent vatten, men även om svältkatastrofer och epidemier.