Den stora fröstölden

Svält, plundring och mord i växtförädlingens århundrade

Växtförädlingens lika dramatiska som okända historia under 1900-talet.

  • Författare: Jens Nordqvist
  • Artikelnummer: 10580
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 333 sidor, Historiska Media

Växtdetektiver och fröplundrare

1900-talets historia är även en berättelse om svält och härdiga växtsorter.

Under sitt liv samlade Nikolaj Vavilov in uppemot 200 000 fröer från fem kontinenter, vilka förvarades på växtförädlingsinstitutet i Leningrad. Hans arbete är förebild för de moderna genbanker som i dag finns runt om i världen, men redan under Hitlertiden riktade Nazityskland lystna blickar på samlingen.

Den stora fröstölden handlar om växtförädlingens okända men dramatiska historia. I en oupphörligt spännande text skildrar journalisten Jens Nordqvist genetisk forskning och jordbrukspolitik i tre vitt skilda länder. Förutom Nikolaj Vavilov, verksam under Lenin och Stalin, möter vi växtförädlaren Heinz Brücher som fick i uppdrag av Himmler att plundra den ryska fröbanken under operation Barbarossa, samt amerikanen Norman Borlaug, som fick Nobels fredspris för sina superfröer som förvisso lett till minskad svält men som också hade en stor avigsida.

Spår från Nazitysklands fröplundringar nådde förresten även den svenska växtförädlingsanläggningen i Svalöv. Hur det var möjligt, avslöjas i boken.

 

Politisk propagandabild. Stalin kollektiviserade jordbruket och inrättade stora kolchoser. Syftet var både att ta politisk kontroll över bönderna och att effektivisera livsmedelsproduktionen, men det senare misslyckades.