Den svenska pressens hist 4

Bland andra massmedier (efter 1945)

Den avslutande delen i detta kritikerrosade storverk handlar om de svenska tidningarnas radikalt förändrade villkor under 1900-talets andra hälft.

  • Författare: Karl Erik Gustafsson, Per Rydén
  • Artikelnummer: 3538
  • Inbunden, 408 sidor, Ekerlids förlag

Och så är det dags för sista delen i det kritikerrosade storverket Den svenska pressens historia som i och med band fyra nu avslutats.

Som undertiteln Bland andra massmedier indikerar handlar bandet om de svenska tidningarnas radikalt förändrade villkor under 1900-talets andra hälft, då TV:n på gott och ont kom att prägla utvecklingen.

Krigsslutet blev startskottet för den svenska framgångssagan, vilket avspeglades i svenskarnas konsumtion. Dagstidningar fanns i praktiskt taget varje hem och veckopressens upplagor nådde höga nivåer. Introduceringen av kvällstidningar och annonsernas allt vikigare plats för ekonomin gjorde dock snart tillvaron osäker för såväl stora som små tidningar. Men perioden var även fylld av andra omvälvande faktorer som ny teknik, nya distributionsformer och aktörer. Läs mer om vägen till dagens digitala och gratis tidningar, och om alla de tidningar och magasin som florerade endast ett kort tag, från Karl-Alfred till Idun och Arbetet.
Se äv. del I (art. nr 3298), del II (art. nr 3390) och del III (art. nr 3458) under Galleri/Sök.