Den svenska pressens historia

I begynnelsen (tiden före 1830)

Magnifikt standardverk om de svenska tidningarnas historia. I denna den första delen (1 av 4) behandlas tiden fram till 1830.

  • Författare: Claes-Göran Holmberg, Ingemar Oscarsson (inledning), Jarl Torbacke
  • Artikelnummer: 3298
  • Inbunden, 340 sidor, Ekerlids

Och så, en riktig kulturhistorisk gärning och storsatsning i form av Den svenska pressens historia i fyra band (band 24 utges under åren 20012002), där historiker, ekonomer, statsvetare, språkvetare, litteraturforskare och företrädare för tidningsbranschen samarbetat för att teckna utvecklingen i Sverige från 1600-talet och fram till i dag.

Den första rikt illustrerade delen I begynnelsen berättar om tiden före 1830. Här får vi följa historien tillbaka till de första svenska tidningarna och se hur de förändrades utseendemässigt och innehållsligt under 1600-, 1700- och 1800-talen.

Kunnigt och medryckande berättar Jarl Torbacke, professor emeritus i historia, Ingemar Oscarsson, docent i litteraturvetenskap och litteraturvetaren Claes-Göran Holmberg om reportrar och tidningsgummor, tidningsdistribution och annonsering, vilka »tänckwärdige Saker« man fann det värt att rapportera om, men även om tryckfrihetsförordningen 1766 som gjorde Sverige först i världen med grundlagsskyddad yttrandefrihet. Med all säkerhet är detta ett blivande standardverk!