Den svenska pressens hist. ii

Åren då allting hände (18301897)

Del två i detta kulturhistoriska storverk, som fått översvallande kritik, ägnas perioden 18301897 i pressens histroia.

  • Författare: Karl Erik Gustafsson, Per Rydén
  • Artikelnummer: 3390
  • Inbunden, 375 sidor, Ekerlids förlag

Och så har vi nöjet att presentera del två i vad som artar sig till ett kulturhistoriskt storverk, nämligen Den svenska pressens historia i fyra band. Första delen I begynnelsen handlade om de svenska tidningarnas första stapplande steg, (se art.nr. 3298). Del två, Åren då allting hände, ägnas åt den epokgörande perioden 18301897, då tidningsutgivningen blev en bransch, journalistiken ett yrke och telegrafin och järnvägen ändrade förutsättningarna för nyhetsbevakning och distribution.

Men det hela började den 6 december 1830 då det första numret av Aftonbladet kom ut. Det var en uppstickare som inte bara ägnade nyhetsmaterialet större omsorg än sina föregångare, utan som även förstod att behandla alla slags frågor i tidningen och inte bara kungörelser och annonser. Under Lars Johan Hiertas ledning tog Aftonbladet strid med etablissemanget för samhällets reformering. Andra tidningar i Stockholm och i landsorten var inte sena att följa, något som höll på att resultera i tryckfrihetens avskaffande.

Läs mer om denna synnerligen spännande period i svensk historia. Del två har fått lika lysande recensioner som sin föregångare: »decenniers akademiska mödor finns sammanställda och silade, presenterade klart koncist och välformulerat.«, DN.