Den svenska pressens hist iii

Det moderna Sveriges spegel (18971945)

»Fyrbandsverket artar sig till ett storverk«, AB. Del tre speglar en händelserik tid för Sverige, omvärlden och pressen.

  • Författare: Karl Erik Gustafsson, Per Rydén
  • Artikelnummer: 3458
  • Rikt. ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 427 sidor, Ekerlids förlag

Nu är del tre här i serien Den svenska pressens historia! Många har köpt de tidigare delarna, (del 1 art. nr 3298, del 2 art. nr 3390), och säkert är det en och annan som med glad förväntan sett fram emot fortsättningen.

Det moderna Sveriges spegel tecknar den fortsatta utvecklingen av pressen under en period som rymmer flera stora händelser. Två världskrig drar förbi, allmän rösträtt införs i landet och folkhemmet börjar ta form. Den utrikes- och inrikespolitiska utvecklingen återspeglar sig inte minst i pressen, som börjar att modernisera sig själv.

De tidigare delarna har fått ett översvallande mottagande i pressen: »Fyrbandsverket […] artar sig till ett betydande standardverk«, AB. »Författarnas blick för den sociala dramatiken bakom pressens utveckling gör detta till långt mer än en historia om trycksvärta och papper«, DN.