Det förflutnas ansikten

Öga mot öga med forntiden

Järnåldern väcks till liv utifrån samtida föremål. Vad kan guldgubbar, bildstenar och masker säga om tiden?

269:-
  • Författare: Kent Andersson
  • Artikelnummer: 10407
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Danskt band, 231 sidor, Atlantis

En händelserik tidsålder

Föremålen från järnåldern visar hur världen tedde sig för folk, men också hur den kulturhistoriska utvecklingen ser ut.

Kent Andersson är arkeolog och verksam vid Historiska museet. Hans signum som författare är att utifrån forntida artefakter blåsa liv i det förgångna så att vi kommer tiden och människorna lite närmare. Kanske kommer ni ihåg I skuggan av Rom och Krigarna från Valsgärde? Konceptet är detsamma i Det förflutnas ansikten, men boken skiljer sig från hans tidigare böcker eftersom Andersson här verkligen tar ett helhetsgrepp om den epok han brukar dyka ner i: järnåldern. Den sträcker sig över 1 500 år, och till fromma för läsaren är boken pedagogiskt indelad i de gängse perioderna: romersk järnålder, folkvandringstid, vendeltid och vikingatid.

Under järnåldern skedde stora förändringar i Europa – stormakter växte fram och försvann, handelsvägar öppnades och lades om, gamla trossystem förkastades och nya infördes, och Andersson är noga med att skildra hur allt detta påverkade nordborna. Men tiden var omvälvande även på andra sätt, med perioder av oroligheter och nya sätt att bo och organisera sig. Alla dessa skeenden och nya villkor, på kontinenten och hemmavid, lyckas han knyta till föremålen i boken: gamla mynt, brakteatrar, bildstenar, textilier, hjälmar, öronslevar, smycken … Det är en ren fröjd att blicka in i denna avlägsna period, som arkeologerna börjar veta alltmer om.

 

Dessa båda krigare påträffades i en grav i Birka, men är möjligen inte från vikingatiden. Det kan handla om antikviteter som placerats i graven.

 

Ett ovanligt krucifix som hittades i en kvinnograv i Birka. Kristus är bunden och inte spikad till korset vilket tycks vara en nordisk tolkning av hur korsfästelsen gick till.

 

En folkvandringstida runsten från Krogsta i Uppland med en schematisk bild av en  man.