Det kejserliga Rom

Annaler I-VI, XI-XVI

Nyutgåva av Bertil Cavallins klassiska översättning. »Annalerna utgör en oundgänglig, mästerligt berättad historia«, ur Ida Östenbergs förord.

209:-
  • Författare: Cornelius Tacitus
  • Översättare: Bertil Cavallin
  • Artikelnummer: 10227
  • Danskt band, 528 sidor, Natur & Kultur

Det dekadenta Roms undergång

»Annalerna utgör en oundgänglig, mästerligt berättad historia«, ur Ida Östenbergs förord.

Cornelius Tacitus räknas som Roms största historieskrivare. Vi vet i dag att han förmodligen föddes omkring 55 e.Kr. och att hans sista arbete Annalerna eller Det kejserliga Rom troligen fullbordades efter Trajanus död 117 e.Kr. Vidare att han var av god familj, och att han som ung ägnade sig åt retorik. Under Vespasianus regeringstid började han sin klättring uppför ämbetsmannastegen, och han innehade bland annat ämbetena som kvestor, pretor och möjligen även som prokonsul för någon provins.

Romersk historieskrivning gick inte först och främst ut på att vara vetenskaplig, utan på att historikern skulle skriva verk på högtstående prosa, och Tacitus storhet grundas på hans litterära och konstnärliga kvalifikationer. I Annalerna skildrar han kejsardömet, från Augustus död till Neros självmord, och detta med en svartsyn som möjligen var påverkad av hans egen erfarenhet från maktens korridorer. Av de sexton böcker som verket ursprungligen bestod av har flera gått förlorade. Här får vi ta del av Tacitus korthuggna prosa i Bertil Cavallins klassiska översättning från 1960-talet. Ida Östenberg sprider nytt ljus över verket i ett nyskrivet förord.