Det lilla kriget

Skärmytslingar och kommenderingar under stora nordiska kriget ...

I »det lilla kriget«, skärmytslingar vid exempelvis rekognoceringar, löpte karolinerna störst risk för att dödas eller tillfångatas. Läsvärd!

239:-
  • Författare: Magnus Perlestam
  • Artikelnummer: 8270
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 184 sidor, Nordic Academic Press

Det allra farligaste kriget

De improviserade striderna utspelade sig ofta nattetid, i skogsbryn och vid flodstränder.

Det är lätt att tro att karolinernas vardag präglades av de stora fältslagen, men faktum är att soldaterna löpte större risk att såras, tillfångatas och förlora livet i »det lilla kriget«. »Det lilla kriget« är en term inom den historiska forskningen för strider uppkomna vid mindre operationer som hade till syfte att exempelvis skaffa foder eller rekognoscera. Hela 225 sådana skärmytslingar under stora nordiska kriget ligger till grund för historikern Magnus Perlestams akademiskt hållna bok om realiteterna för det svenska manskapet. Utifrån bland annat privata brev, dagböcker och journaler visar han hur mångfasetterat »det lilla kriget« var under de polsk-litauiska och ryska fälttågen 1702–1709. Självständiga enheter av olika storlek skickades kors och tvärs med olika uppdrag, och hade att förhålla sig till en ofta otillgänglig och svårforcerad terräng med få vägar och många vattendrag. Mycket tyder på att soldater och officerare betraktade dessa kommenderingar som riskabla, samtidigt som de insåg att de kunde leda till avancemang och extra utdelningar. Läsvärd!