Det olyckliga århundradet

När Öst och Väst möttes

Det som sker i regionen i dag är en konsekvens av händelser – krig, uppror, handelsutbyten, avtal – mellan 1840-1940, menar författaren.

275:-
  • Författare: Lars Vargö
  • Artikelnummer: 7688
  • Inbunden, 271 sidor, Carlsson Bokförlag

Lars Vargö, tidigare svensk ambassadör i Sydkorea och Japan, besitter stora kunskaper i Ostasiens äldre och samtida historia. Han ser tydliga samband mellan förr och nu, och menar att det som sker i regionen i dag är en konsekvens av allt som inträffade mellan 1840 och 1940, då öst på allvar mötte väst. Men han spårar även Japans ohämmade militarism under 1900-talets första decennier tillbaka till 1800-talet, då landets makthavare kunde studera brittisk kolonialpolitik på nära håll.

I Det olyckliga århundradet fördjupar sig Vargö i denna tid, och han synar européernas agerande i regionen och dess konsekvenser. Här står exempelvis att läsa om förspelet till det första opiumkriget och om de två krig som bröt ut till följd av britternas insmuggling av indiskt opium till Kina (den stora tillgången till droger i landet ledde till ett förödande opiumberoende bland befolkningen); om shogunatets fall, rysk-japanska kriget och Japans annektering av Korea. Det är en oupphörligt intressant händelsekedja där krig, uppror, handelsutbyten och avtal utgör historiens länkar.