Det öppna samhället och dess

»[Popper] visar på ett mästerligt sätt varför totalitära rörelser är så skoningslösa i sitt avfärdande av vetenskaplig kunskap som utmanar den egna idén om historiens riktning.« Västerbottens-Kuriren.

389:-
  • Författare: Karl Popper
  • Översättare: A. Casson & B. Ekström
  • Artikelnummer: 8095
  • Häftad, 753 sidor, Bokförlaget h:ström

En av 1900-talets viktigaste böcker

»[Popper] visar på ett mästerligt sätt varför totalitära rörelser är så skoningslösa i sitt avfärdande av vetenskaplig kunskap som utmanar den egna idén om historiens riktning.« Västerbottens-Kuriren

Österrikaren Karl Popper (1902–1994) är en av förgrundsgestalterna inom modern filosofi. Hans magnum opus Det öppna samhället och dess fiender författade han på Nya Zeeland 1938–1943, dit han flytt undan nazismen, övertygad om att han som jude aldrig skulle överleva regimen. Boken är dels ett angrepp på en rad tänkare vilka hyllat kollektivets makt över individens frihet (däribland Platon, Hegel och Marx), dels en plädering för ett öppet samhälle, präglat av politisk frihet, demokrati och yttrandefrihet. Men detta samhälle kräver att individen rannsakar sitt inre och inte faller till föga för kvasivetenskapliga totalitära läror. »Om vi på ett obegränsat sätt tolererar intoleranta människor, om vi inte är beredda att försvara ett tolerant samhälle mot de intolerantas angrepp, då kommer de toleranta att gå under, och toleransen med dem«, lyder Poppers toleransparadox – lika aktuell i dag som någonsin förr.