Det sovande landet

Sibirien i rysk historia, kultur och geografi

Tänkvärd essäsamling om allt från mongolväldet och ­dekabrister, till uzbekisk avantgardekonst och ikonmåleri.

299:-
  • Författare: Margareta Attius Sohlman
  • Artikelnummer: 10374
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 255 sidor, Carlssons

Det svårfångade, väldiga Sibirien

Essäer om allt från mongolväldet och ­dekabrister till uzbekisk avantgardekonst.

Margareta Attius Sohlman är slavist, och den minnesgode Cliomedlemmen kommer säkert ihåg hennes tidigare böcker Slaviska världar och Ikonernas värld.

Det sovande landet är en textsamling om Sibirien, med flera olika spår. De två inledande kapitlen behandlar sibirisk och, ofrånkomligen, rysk historia: Novgorod­riket, den stora oredan, det väldiga området som förvisningsort och mål för vetenskapliga expeditioner, dragningen av Transsibiriska järnvägen, etc. Därefter följer texter om olika regioner, där författaren väver ihop historia och tro med egna reseminnen. Så blir ­kapitlet om Murmansk till en vindlande essä om handels­förbindelser och klosterliv, medan det om Bajkal behandlar schamanism och miljökatastrofer. Som något av en specialist på ikoner ägnar Attius Sohlman även ett kapitel åt denna religiösa konstart, och vi lär oss att en naiv ikontradition har blomstrat i Karelen.

På vakt vid Trans­sibiriska järnvägen i Ural, omkring 1910.