Det svenska rikets födelse

Från ett lapptäcke av lokalsamhällen till ett sammanhållet kungarike.

169:-
  • Författare: Dick Harrison
  • Artikelnummer: 10473
  • Mjukband, 160 sidor, Historiska Media

På väg till ett sammanhållet kungarike

Det svenska rikets födelse är en historia som tar oss från vendeltida bygderiken runt Mälaren och Vättern, till en riksmakt under Birger jarl och hans familj. Dick Harrison tar hjälp av arkeologiska fynd och äldre källor när han skildrar Sveriges framväxt, som länge var en oviss historia. Stormän och bönder hade mycket väl kunnat välja en annan väg.

Stor betydelse för det enade kungarikets framväxt hade befolkningsökningen och skatteväsendet men framför allt den kristna tron. Genom att kungar gjorde kristendomen till riksreligion förändrades relationen mellan herre och undersåtar. »Makten fick en ideologisk legitimering. Att göra uppror mot kungen och kungamakten blev liktydigt med att göra uppror mot Gud och himlen.«

»Boken är en välskriven introduktion till aktuell forskning om Sveriges uppkomst«, BTJ.