Digerdöden

Om farsoten och dess följder. Trots ämnets dystra karaktär är boken skriven med en berättarglädje som det är svårt att värja sig mot.

  • Författare: Dick Harrison
  • Artikelnummer: 10139
  • Danskt band, 160 sidor, Historiska Media

Var den stora döden Guds straff?

Trots ämnets dystra karaktär är boken skriven med en berättarglädje som det är svårt att värja sig mot.

Digerdöden eller »den stora pestilentian«, för att låna Olaus Petris ord, härjade i Europa under medeltiden, och i stort sett alla som smittades dog. Varifrån kom den? Hur många offer skördades? Hur påverkade epidemin samhällsliv, tro, ekonomi och kultur? Om detta vet Dick Harrison att berätta i denna nätta, men väl så innehållsrika bok om farsoten och dess följder i Sverige och Europa.

Mycket tyder på att digerdöden skördade sina första offer i det inre av Asien i början av 1330-talet, förmodligen till följd av ett antal naturkatastrofer som förstörde de pestspridande råttornas bon och drev dem på flykt. Sakta spreds farsoten via handelsmän västerut och 1348 hade den nått Italien. Ska man tro samtida krönikörer var bara åtta Sienabor vid liv när pesten härjat klart i staden.

Norge var först att drabbas av de nordiska länderna. Dit kom smittan med ett handelsskepp. Så drabbades Danmark och sist Sverige, kanske för att de största befolkningscentra på denna tid låg i landets östra delar.