Dissensus

Drömmar och mardrömmar i demokratins idéhistoria

I år är det 100 år sedan allmän ock lika rösträtt infördes i Sverige, men kan vi någonsin ta demokratin för given?

  • Författare: Anders Burman
  • Artikelnummer: 10641
  • Ill. i sv/v
  • Danskt band, 208 sidor, Natur & Kultur

Från genombrott till kristillstånd

Konstruktiv oenighet – dissensus – har alltid präglat diskussionerna om demokrati.

 Antikens Aten betraktas som demokratins vagga. Under minst 180 år rådde där någon form av demokrati, vilket är betydligt längre än vi i dag har levt med styrelseskicket. När den klassiska perioden upphörde på 300-­talet f.Kr. ersattes folkstyret av oligarkier eller monarkier. Först med 1600-talets engelska parlamentarism ser vi åter spår efter demo­krati, än fler blir de efter de amerikanska och franska revolutionerna. Det skulle dock dröja till 1900-talets genomgripande rösträttsreformer innan styret var tillbaka.

Demokratin har alltid ifrågasatts, redan Platon menade att det var ett ohåll­bart styre. Att det ständigt rått delade meningar om folkväldet finns det anledning att minnas i dag då det åter är under attack. Dissensus är en skarp exposé över demokratins historia, full av tänkare, skriftställare och politiker som argumenterat för och emot rösträtt, jämställdhet och demokratiska institutioner.

 

En idealiserad framställning av Perikles berömda tal om demokratins förträfflighet. Philipp von Foltz 1852.