Drottningar och sköldmör

Gränsöverskridande kvinnor i medeltida myt och verklighet ca 4001400

Läs om bl.a. Jeanne d’Arc och de merovingiska drottningarna som bröt mot medeltidens mest grundläggande kulturella koder.

  • Författare: Agneta Ney
  • Artikelnummer: 3960
  • Inbunden, 187 sidor, Gidlunds förlag

»Varför bär hon manskläder? Man kan ju inte se på henne att hon är kvinna!« Så kommenterade en av Jeanne dArcs rannsakare hennes kläder under rättegången 1431. Medeltidens kvinnor förväntades bära klänning, och dessutom att visa måttlighet, blidhet, tillbakadragenhet och att helt underordna sig mannen.

Genom kunskaper dels om myten om jungfrun som skulle rädda landet, dels om tidens helgonlegender (bland annat om den heliga Katarina, som led martyrdöden för att hon kunde argumentera bättre än någon man
) påverkades Jeanne dArc att överskrida alla gränser för vad som var socialt accepterat. Men hon trotsade inte bara gränsen för manligt och kvinnligt: genom att som bondflicka klä sig i rustning utmanade hon även ståndstillhörigheten.

Den intressanta Drottningar och sköldmör

handlar även om andra kvinnor som bröt mot det medeltida samhällets grundläggande kulturella koder. Läs om de merovingska drottningarna, om sköldmön Brynhild eller om isländska »ringkvinnor«, som kunde ärva fadern som »om hon vore en son«.

»En läsvärd genomgång av könsöverskridande och kämpande kvinnor«, Lars Lönnroth, SvD.