Eli heckscher

Om staten, liberalismen och den ekonomiska politiken

Eli Heckscher var en av 1900-talets främsta ekonomer. Denna antologi speglar hans vetenskapliga och politiska publicering.

  • Författare: Kurt Wickman
  • Artikelnummer: 3814
  • Häftad, 404 sidor, Timbro

Eli Heckscher (18791952) är en av de riktigt stora svenska ekonomerna och pionjären inom svensk ekonomisk historieforskning. Han var med om att utforma det tidiga 1900-talets marknadsekonomiska politik, var upphovsman till det moderna tänkandet om utrikeshandel (den s.k. Heckscher-Olin-modellen) och förklarade i tidningsartiklar de stora ekonomiska sammanhangen för en bred publik.

I följande antologi presenteras ett urval från Heckschers stora textproduktion. Eli Heckscher Om staten, liberalismen och den ekonomiska politiken

ger en bred bild av hans vetenskapliga och politiska publicering. Liberalism, fascism, bolsjevism som ekonomiska system; Planhushållning förr och nu och Gammal och ny merkantilism är några av titlarna på de femton texterna.