En färd i det inre av landet

Fantastisk reseskildring av Japans främste haikupoet, vilken levde på 1600-talet. Insprängt i texten återfinns flera haikudikter.

145:-
  • Författare: Basho
  • Artikelnummer: 5002
  • Inbunden, 103 sidor, ellerströms

»På sommarberget
en from bön till träskorna
inför vår avfärd.«

»Doft av tidigt ris
omger mig, och till höger
Ariso-havet.«

Japans genom tiderna mest kände haikupoet är Basho (16441694). Denne företog år 1689 en vandring genom oländiga delar av de inre regionerna norr och nordväst om Edo (Tokyo). Färden varade i fem månader och inbegrep besök vid natursköna och historiska platser kända från äldre poesi. Bashos lyriska och mångbottnade skildring av resan, En färd i det inre av landet, räknas till hans mästerverk. Med insprängda haikudikter ger den en fin inblick i Japans historia och litterära traditioner samt zenbuddhistisk tankevärld. Samtidigt är den ett levande vittnesbörd från en strapatsrik resa.

Texten är försedd med noter vilket gör det möjligt för läsaren att förstå inte bara Bashos anspelningar, utan även japanskans stora möjligheter till olika tolkningar.