En historikers historia

Gunnar T. Westins berättelse om sitt liv

En öppenhjärtig skildring av ett liv i lärdomens och forskningens tjänst. "GTW" var professor i Stockholm och företrädare för weibullska skolan.

  • Författare: Gunnar T. Westin
  • Artikelnummer: 10156
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 406 sidor, Hjalmarson & Högberg

GTW tar bladet från munnen

En medryckande och öppenhjärtig skildring av ett liv i lärdomens och forskningens tjänst.

Som professor i historia vid Stockholms universitet spelade Gunnar T. Westin en avgörande roll för moderniseringen av undervisningen. Han var en framträdande företrädare för den weibullska skolan, skapade den Historiska institutionen vid universitetet och sjösatte flera stora forskningsprojekt, däribland Sverige under andra världskriget.

Gunnar T. Westin dog 2008, men dessförinnan hade ett omfattade intervjumaterial med honom spelats in, i syfte att utgöra underlaget för en bok. Nu har intervjuerna redigerats och förvandlats till en läsvärd memoar. I en Historikers historia tänker GTW, som han kallades, tillbaka på sitt innehållsrika liv. Intressanta episoder från hans långa akademiska gärning som student, lärare och forskare rullas upp: tiden i Lund på 1930- och 1940-talen under den legendariska Lundaprofessorn Lauritz Weibull; avhandlingsarbetet om Olaus Petris Svenska krönika och kampen om professuren i Stockholm i slutet av 1950-talet, en position som blev hans först efter en infekterad strid. En mängd kända historiker passerar revy – och kontroverser luftas.