En sommar med Homeros

Läs Tesson! Han är en lysande introduktör till Homeros verk och hittar ständigt nya infallsvinklar, i handlingen, i språket.

  • Författare: Sylvain Tesson
  • Översättare: Jan Stolpe
  • Artikelnummer: 10265
  • Inbunden, 248 sidor, Atlantis

Ingenting förändras under Zeus sol

De eviga frågorna stiger från boksidorna: Vad driver människan? Hur ska man egentligen leva?

»Varje samtida händelse finner ett eko i dikten, eller snarare: varje historisk skakning är en avspegling av sitt homeriska förebådande.« Orden är hämtade från En sommar med Homeros, skriven av den franske äventyraren, filosofen och författaren Sylvain Tesson, en passionerad läsare av Iliaden och Odysséen. Med sina överraskande och underhållande radioprogram om hjältarna från Trojas slagfält och om Odysseus irrfärder (här samlade i ett antal essäer) har han väckt fransmännens intresse för antik epik. Nu är det dags för en svensk publik att fängslas av hans drivna och entusiastiska stil, ständigt med tankeväckande paralleller till vår egen tid.

För den som ännu inte bekantat sig med de homeriska mästerverken, eller för den redan insatta: Läs Tesson! Han är en lysande introduktör och hittar ständigt nya infallsvinklar, i handlingen, i språket. Hans konklusion lyder: Att öppna Iliaden och Odysséen är som att läsa en dagstidning. Än utspelas krig längs Medelhavets kuster, än längtar människan efter sina nära och kära, än gjuter hon tårar när sorgen drabbar. I Homeros sånger ritas hennes konturer.

Missa inte Ingvar Björkesons prisade tolkningar av Iliaden och Odysséen.