Engelbrekt och bondeupproren

Under ledning av Engelbrekt reste sig folket till kamp mot överheten.

169:-
  • Författare: Dick Harrison
  • Artikelnummer: 10631
  • Mjukband, 160 sidor, Historiska Media

Hundratals år av bondeuppror

Stora bonderesningar präglade svenskt 1400-tal och skulle även drabba landet under de nästföljande seklen. Men fortfarande under 1300-talet var våld mot över­heten något som allmogen bara tillgrep under särskilda omständigheter. Så hur kom det sig att bönder hundra år senare inte tvekade att ta till vapen?

Den ändrade mentaliteten står att ­finna i digerdöden och det nya samhälle som byggdes upp efter katastrofen, visar Dick Harrison i sin klargörande genomgång av bondeupprorens epok, som länge utmärktes av kampen om Sverige mellan danska unionskungar och svenska tronpretendenter. Med öga för både de stora skeendena och detaljer skildrar Harrison de viktigaste resningarna från Engelbrektupproren till Dackefejden och oroligheterna i snapphanebygden.