Fynd!

Erik Lönnroth

Svenska akademiens inträdestal

I sitt lysande inträdestal 2002 porträtterar Englund sin företrädare, den stridbare historikern Erik Lönnroth.

  • Författare: Peter Englund
  • Artikelnummer: 1867
  • Häftad, 46 sidor, Svenska Akademien

I Peter Englunds inträdestal i Svenska akademien år 2002 porträtterade han sin föregångare på stol nummer 10, den stridbare historikern Erik Lönnroth.

Vid blott 23 års ålder disputerade Lönnroth på ämnet Kalmarunionen och visade att han inte bara behärskade hantverkets finmekanik utan även vågade presentera en radikal omtolkning av Engelbrektupproret. Det blev bråk, men han stod orädd och rak i den debatt som följde (med bland annat Nils Ahnlund), och visade upp en tydlig fallenhet och förtjus­ning för polemik, något som varade livet ut.

På sin ålders höst beklagade sig Lönnroth över att han inte skrivit mer – trots att hans bibliografi uppgår till 563 nummer. Han närde litterära ambitioner och Englund menar att det är i Lönnroths dagspresskriverier man förnimmer bredden på hans intressen och djupet av hans kunskaper. Ett snarlikt djup skönjer man hos Peter Englund i detta lysande inträdestal.