Esperanto

Drömmen om ett världsspråk

Här berättas om språkets konstruktör, hans mångkulturella dröm och om hur synen på esperanto förändrats över tiden.

259:-
  • Författare: Bo Sandelin
  • Artikelnummer: 7007
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 181 sidor, Dialogos

»Nun vi povas traduki en Esperanton per Google traduki!« Så översätter nättjänsten Google translate meningen: »Nu kan du översätta till esperanto med hjälp av Google translate!« Oavsett om esperantomeningen är grammatiskt korrekt eller inte, återstår det faktum att esperanto är ett av de språk som tjänsten innefattar.
Esperanto är som bekant ett konstruerat språk och enligt sajten esperanto.se: »ett språk för internationell kommunikation. Det är betydligt lättare att lära sig än nationella språk … och lämpar sig väl att lära sig som andraspråk.«

Språkets konstruktör, den judiske läkaren Ludwik Zamenhof (1859–1917), växte upp i den mångkulturella staden Bialystok, i nuvarande östra Polen. Redan som barn blev han besatt av idén att förbättra världen med ett nytt språk, eftersom han trodde att motsättningarna mellan hemstadens olika folkgrupper berodde på att de inte förstod varandra.

Esperanto – drömmen om ett världsspråk berättar om Zamenhofs intressanta liv – där hans dröm till viss del gick i uppfyllelse – samtidigt som vi får en inblick i en kulturellt dynamisk epok i Europas historia. Författaren skildrar också esperantos utveckling efter Zamenhofs död, där olika politiska inriktningars syn på språket varierat med tiden.

Bo Sandelin är professor em. vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.