Essayer bok 2

279:-
  • Författare: Montaigne
  • Översättare: Jan Stolpe
  • Artikelnummer: 6838
  • Inbunden, 708 sidor, Atlantis

»Han levde för närmare ett halvt årtusende sedan, men texterna är som skrivna i går. Med en bloggares tankeflöde ställer han så privata frågor att de blir allmängiltiga … avspänt som ett samtal på krogen, men alltid med samma skärpa och muntra nyfikenhet. Fast mycket av samtidskänslan ligger förstås i Jan Stolpes levande nyöversättning.« Lars Linder, DN

Michel de Montaigne levde i de våldsamma religionskrigens Frankrike. 1570 drog han sig tillbaka – blott 38 år gammal – till sitt slott »sedan länge led på slavtjänst vid domstol«. Där började han teckna ned sina personliga reflektioner som han kallade essayer – en ny genre var skapad.

Mellan 1986 och 1992 kom Jan Stolpes prisade översättning av essayerna ut. Nu har han nyöversatt hela detta jättelika arbete och funnit en ny ton. Redan under Montaignes levnad kom dennes livsverk ut i flera upplagor. Han utsåg så småningom Marie de Gournay till sin »förvaltare«, och hon fick uppdraget att ge ut de samlade verken efter hans död. Denna så kallade Gournayedition från 1595 betraktades tidigare som otillförlitlig, men ny forskning har ändrat på detta, och det är en ny fransk utgåva av denna edition som Stolpe utgått från i sin nytolkning.

I Bok 1 återfinns 57 essayer, bland annat det berömda bidraget »Om kannibaler«. Den centrala essayen i Bok 2 är den mäktiga utläggningen om tro och vetande, »Försvar för Raymond Sebond«, men här återfinns även 36 andra stycken. I Bok 3 möter vi en gammal, leende skeptiker, som reflekterar över bland annat erfarenhet och vagnar.