Etiken

I denna klassiker visar Spinoza vägen till frihet, vishet och lycka. Den prisade översättningen står Dagmar Lagerberg för.

204:-
  • Författare: Baruch Spinoza
  • Artikelnummer: 3425
  • Inbunden, 297 sidor, Thales

Baruch Spinoza föddes i Amsterdam 1632. Hans familj var av sefardisk-judiskt ursprung och Baruch utbildades till rabbin. Han råkade dock snart i konflikt med sina lärare och exkommunicerades ur den judiska församlingen vid 23 års ålder. Även de kristna förfasades över hans gudsbegrepp, som inte tillhörde det vanliga.

Spinozas liv och verk har sin plats i en tid då den frambrytande nya världsbilden genom bl.a. Galilei och Newton skapade ett behov av syntes mellan vetenskap och religion. Att åstadkomma detta var filosofins uppgift som skulle svara på frågor som grep inom en mängd områden: Vad är gott? Efter vilka lagar verkar naturen? Hur är det sant varande beskaffat? Hur ska vi förstå Gud?

I Spinozas klassiker Etiken

visar han vägen till frihet, vishet och lycka. Med geometrin som förebild bygger filosofen upp en etik grundad på definitioner, axiom, postulat, teorem och bevis. Den prisade översättningen står Dagmar Lagerberg för.