Europa

En historia i tid och rum

Högaktuell läsning om Europas dåtid, nutid och framtid.

  • Författare: Ingmar Karlsson
  • Artikelnummer: 10502
  • Inbunden, 200 sidor, Historiska Media

Från Herodotos till brexit

Högaktuell läsning om Europas dåtid, nutid och framtid.

Var börjar och slutar Europa? Det är en fråga som länge sysselsatt de lärde. Med Europa avsåg exempelvis Herodotos Grekland, men gränsen flyttades under antiken med erövringståg och upptäcktsfärder. Västerut kom den att hamna vid Gibraltar sund, däremot fanns länge ingen gräns norr- eller österut där allt upplöstes i mörker. Diokletianus var först med att dela upp kontinenten i en västlig och östlig del (Västrom och Östrom). Under tidig medeltid var Europa detsamma som den latinska kristenheten medan Ryssland började betraktas som europeiskt på 1700-talet.

Ingmar Karlsson har skrivit en tänkvärd bok om den europeiska kontinenten. Det är inte bara en historia om hur man under historiens gång definierat Europa, utan även hur man betraktat nationalstaten, europeisk identitet och hur den europeiska enhetstanken sett ut från medeltiden fram till i dag. Redan 1461 lade en böhmisk kung fram en fredsplan som inkluderade bland annat en gemensam europeisk armé, sanktioner mot avtalsbrytare och en internationell domstol. Ja, hela 243 planer för ett europeiskt samarbete har lagts fram, skriver Karlsson.