Fänrik ståls sägner

»De bästa dikterna … nedlägger med blotta suggestionskraften den försvarslösa läsaren«, SvD.

185:-
  • Författare: Johan Ludvig Runeberg
  • Artikelnummer: 5876
  • Häftad, 319 sidor, Themis

När första samlingen av Fänrik Ståls sägner gavs ut 1848 väckte den stor entusiasm i både Finland och Sverige. Genom att lyfta fram scener ur finska krigets nesliga historia gav Johan Ludvig Runeberg en levande bild av ett kämpande folk och skapade en källa till nationell stolthet. Och än idag förmår sägnerna att röra sinnena: »De bästa dikterna … nedlägger med blotta suggestionskraften den försvarslösa läsaren«, skrev SvD:s recensent nyligen.

I denna utgåva – med illustrationer av Albert Edelfelt – återges förutom hela diktverket även kommentarer av Ingmar Simons­son samt en krigshistorisk exposé av Cliopristagaren Martin Hårdstedt.