Fårad mark

Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap

Med hjälp av den här boken (från 1997) kan du lära dig att avläsa kulturspåren i landskapet och läsa gamla kartor.

229:-
  • Författare: Niklas Cserhalmi
  • Artikelnummer: 7100
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Häftad, 175 sidor, Sveriges Hembygdsförbund

År 1628 fick Andreas Buréus i uppgift att upprätta kartor över landets samtliga hemman och göra generalkart över hela landet. »Sex raska drängar« lärdes upp till lantmätare och gav sig ut i landet. Varför detta skedde är omtvistat, men troligen ville den gryende stormakten få en överblick över hur stora krigskostnader landet kunde bära. Tack vare detta och senare stora kartprojekt har Sverige ett unikt historiskt kartmaterial. De enda jämförbara länderna är tidigare svenska provinser dit svenska lantmätare skickades för att utföra karteringar.

Fårad mark (från 1997) är uppdelad i två delar. I den första, Kartor, ges nycklar till läsning av äldre kartor. Här beskrivs en lättanvänd metod för att med hjälp av kartöverlägg spåra förändringarna i landskapet. I Landskapet beskrivs bondelandets historia från stenåldern över skiftena, den agrara revolutionen på 1800-talet fram till avfolkningen och hur EU:s jordbrukspolitik påverkat vår omgivning. Här redogörs även ingående för äldre tiders verktyg, odlingsmetoder och jordägarförhållanden.