Fascism

En varning

Hotet mot demokratin har aldrig varit större. Boken bygger bl.a. på Albrights erfarenheter från barndomens Europa och från åren som diplomat.

  • Författare: Madeleine Albright
  • Översättare: Ole Andersson
  • Artikelnummer: 10146
  • Inbunden, 308 sidor, Historiska Media

»Madame secretary« tar till orda

Inte sedan andra världskriget har hotet mot demokratin varit större.

»Det finns ingenting ofrånkomligt i fascismen, men för att hålla tillbaka och stoppa den måste vi lära oss att känna igen dess första tecken och därefter vidta bestämda åtgärder för att bevara det bästa i både våra institutioner och oss själva.« Citatet är hämtat från USA:s tidigare utrikesminister Madeleine Albrights bok Fascism, som är en välskriven skildring av fascismens utveckling i världen och en brinnande appell för demokratin.

Albright har på när håll upplevt totalitära samhällen. År 1939 tvingades hon och hennes familj fly till London sedan tyska stormtrupper invaderat hemlandet Tjeckoslovakien, och efter att ha återvänt efter freden tvingades de åter i exil då kommunisterna tog makten 1948.

Boken bygger på Albrights egna erfarenheter från barndomens krigshärjade Europa men även från åren som diplomat och politiker. Den demokratiska våg som svepte över världen efter murens fall har avstannat, och missnöjet med etablerade partier har gett utrymme åt extrema politiska krafter. Samtidigt visar exempel i boken att många av dagens världsledare använder samma taktik som fascisterna på 1920- och 1930-talen.