Fienden utan ansikte

Farsoter och krig

Välskriven, alternativ krigshistoria. Ända fram till 1900-talet dog fler soldater av infektionssjukdomar än av fiendens vapen.

299:-
  • Författare: Sven-Erik Svehag
  • Artikelnummer: 10251
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 270 sidor, Carlssons

Sjukdomarna som avgjorde fälttågen

Välskriven, alternativ krigshistoria där farsoterna står i fokus.

Sjukdomar och ohälsa är ämnet för flera nyutkomna böcker. Nyligen kunde vi ta del av Lindsey Fitzharris rosade Konsten att skära i kroppar, och nu har Sven-Erik Svehag, professor emeritus i medicinsk mikrobiologi, skrivit en bok som kombinerar medicin- och militärhistoria. Fienden utan ansikte är en passande titel på en bok som visar att ända fram till 1900-talet dräpte infektionssjukdomar långt fler soldater än fiendens vapen vid väpnade konflikter.

Svehag följer en mängd olika krig i historien – däribland stora peloponnesiska kriget, korstågen, trettioåriga kriget, Napoleonkrigen, första världskriget – och hur »fältsjukan«, det vill säga kolera, difteri, tyfus och malaria, tog död på inte bara manskap utan även civilbefolkningen där arméerna drog fram.

Smittämnen kan färdas långt, visar boken. De spanska conquistadorerna hade med sig flera sjukdomar till Amerika, vilka spreds till lokalbefolkningen. Men spanjorerna fick också en i retur: syfilis. Både män och kvinnor drabbades, och eftersom »spanskan« ofta gav ärrbildning vid hårfästet blev peruken vanlig.

En amerikansk soldat demonstrerar besprutning med DDT mot kroppslus.