Finlands historia

»Ett mästerligt koncentrat av Finlands historia«, Dick Harrison i Finsk Tidskrift.

239:-
  • Författare: Henrik Meinander
  • Artikelnummer: 10496
  • Ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 288 sidor, Lind & Co

Finsk historia i koncis form

»Finlands historia är en utomordentligt läsvärd och välbalanserad bok. Meinander har med klar blick inplacerat Finland i ett nordiskt och europeiskt perspektiv, samtidigt som han på ett skickligt vis vävt samman politiska, ekonomiska och kulturella utvecklingslinjer till en helhet.« SvD

I över 500 år var Finland del av det svenska riket och i över 100 år utgjorde landet en del av storfurstendömet Ryssland. Detta dubbla arv, i såväl väst som öst, utgör ett av temata i professor Henrik Meinanders klassiska översiktsverk Finlands historia. Sedan utgivningen 2007 har boken översatts till fjorton språk och det är det mest spridda verket om landets förflutna. Nu har boken fått en nätt ansiktslyftning, till både form och innehåll.

Meinander anlägger förstås ett helhetsgrepp i sin tidsskildring från hednatid fram till idag, och speglar inte bara politisk och militär historia, utan även ekonomi, sam­hälle och kultur. »Ett mästerligt koncentrat av Finlands historia«, skrev Dick Harrison i sin anmälan i Finsk Tidskrift.