Förlorare

Noteringar om 1800-talets etos

Tänkvärd jämförelse mellan 1800- och 1900-talet, och en reflektion över hur historia skrivs, med litteraturen som exempel.

239:-
  • Författare: Peter Luthersson
  • Artikelnummer: 7261
  • Inbunden, 475 sidor, Bladh by Bladh

»Segrarna skriver historien«, brukar det heta. Men vad händer om man skriver förlorarnas historia? Det är ambitionen i Peter Lutherssons tänkvärda bok.

De författare som tas upp verkar vid en första anblick kanske inte vara förlorare: de utgörs av en rad kända namn (till och med Nobelpristagare) som Thomas Mann, Winston Churchill och Joseph Conrad. Men det Luthersson vill visa är skillnaden mellan två olika tankesystem – 1800-talets och 1900-talets – och att de som tillhör det förra ofta betraktas som omoderna och irrelevanta idag. Förlorare är ett försök att förstå dessa författare utifrån den värld de levde i, istället för utifrån vår samtids värderingar.

Luthersson, som är docent i litteraturvetenskap och bland annat har varit kulturchef på SvD, har ägnat två tidigare böcker att ifrågasätta hur litteraturhistorien skrivs. Förlorare är ytterligare ett bidrag till den gärningen.