Forngreta

En biografi om Greta Arwidsson, den första kvinnan som blev landsantikvarie och professor i arkeologi

Här ges  en bred bild av Greta Arwidssons imponerande forskning och legendariska insatser inom svensk arkeologi.

  • Författare: Birgit Arrhenius
  • Artikelnummer: 10424
  • Ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 133 sidor, Langenskiölds

Bland båtgravar och svartjord

Välskriven biografi över Sveriges första kvinnliga professor i arkeologi.

Det var under Greta Arwidssons (1906–1998) tid som landsantikvarie på Gotland som hon fick smeknamnet Forngreta; allt som oftast såg Visbyborna henne ta cykel för att undersöka någon av öns alla fornlämningar. Posten som landsarkivarie fick hon efter lång tid vid Uppsala universitet, där hon var med om att gräva ut flera båtgravar i Valsgärde och sedan ägnade sig åt det omfattande restaurerings- och konserveringsarbetet av gravfynden.

Tillsammans med kollegan Agnes Geijer skulle hon öppna ett helt nytt fält inom arkeologin, då de två lyckades identifierade olika kvaliteter och vävtekniker från de textila fynden. Greta Arwidsson levde för arkeologin, inte bara för att det var hennes passion utan också för att hon inte såg någon utväg att som kvinna vid denna tid kombinera familj och karriär. Detta är också något Birgit Arrhenius lyfter i sin biografi, som även visar hur Forngreta fick strida för sin plats inom den akademiska världen.

Under studietiden i början av 1930-talet deltog Greta (t.v.) i utgrävningarna av Dags mosse vid Omberg.