Första världskriget

En mångfacetterad bild av hur stormaktspolitiken i Europa exploderade i den världsomspännande katastrof som kom att forma hela 1900-talets historia.

  • Författare: Dick Harrison
  • Artikelnummer: 10558
  • Mjukband, 160 sidor, Historiska Media

Urkatastrofen som kunde ha avvärjts

Skotten i Sarajevo hade kunnat bli en regional konflikt, men utveckla­des till en världs­omspännande tragedi. När de diplo­matiska försöken grusades och arméerna mobiliserades anmälde sig horder av entusiastiska frivilliga att gå ut i strid – att kriget skulle vara över till jul var man ense om. Men konflikten spred sig och först 1919 kunde man samlas för fredskonferens.

Med skärpa och pedagogisk glöd reder Dick Harrison ut krigets orsaker varefter han följer utvecklingen i världen: det statiska ställningskriget i Frankrike, de många krigs­arenorna på Östfronten, kriget på Balkan och i Osmanska riket, i Asien och Afrika (med koloniala förtecken), folkresningen i Ryssland.

Ännu våren 1918 såg det ut som att central­makterna skulle segra. Så vad avgjorde kriget?