Från barbarer till änglar

De mörka århundradena i nytt ljus

»Wells vänder sig till en bred läsekrets – den kommer inte att bli besviken«, Publishers Weekly.

  • Författare: Peter S. Wells
  • Artikelnummer: 5880
  • Inbunden, 204 sidor, Dialogos

»Wells vänder sig till en bred läsekrets – den kommer inte att bli besviken« Publishers Weekly

Alla som läst Dick Harrisons Krigarnas och helgonens tid vet att perioden 400–800 var långt ifrån ett kulturellt mörker, som ju tidigare historiker hävdat, utan en dynamisk period i euro­peisk historia. Samma tes framför Peter S. Wells, författare till huvudboken Teutoburgerskogen (Clio 5/04) och en av världens främsta ar­keologer, i Från barbarer till änglar. Wells anlägger ett arkeologiskt angreppssätt och visar att de förändringar som borgade för den ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen åstadkoms av folkmajoriteten snarare än av deras ledare.

Av fundamental betydelse var tre jordbrukstekniska innovationer. Plogen med vändskivan, bogträet (som gjorde att den snabbare och starkare hästen kunde ersätta oxen) samt treskiftessystemet innebar att färre bönder kunde få fram större skördar. Därmed frigjordes jordbrukare som övergick till andra näringar.

Nu såg även byggnadstekniska uppfinningar dagens ljus vilka senare under medeltiden möjliggjorde de imposanta katedralerna. Och runt om i Europa grundades nya städer, som utgjorde naven i vittförgrenade handelsnät.