Från ett kallt krig till ett

Stockholm, Leningrad och Moskva 1983–2012

»Tomas Bertelmans tänkande – och penna – har under decennier spelat en viktig roll för Sveriges utrikespolitik.«, Carl Bildt

329:-
  • Författare: Tomas Bertelman
  • Artikelnummer: 10260
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 356 sidor, Medströms Bokförlag

Är rysk säkerhetspolitik fast i historien?

»Tomas Bertelmans tänkande – och penna – har under decennier spelat en viktig roll för Sveriges utrikespolitik. Bertelman ger insikter, inte bara i decennierna som ligger bakom oss, utan i minst lika hög utsträckning i förhållanden som kommer att vara viktiga framöver.« Carl Bildt

Kalla kriget är förvisso över men en situation som påminner om den långa perioden av krigshot har seglat upp. Behovet att försöka begripa hur Moskva tänker är kanske större än någonsin, men de frågor som oroar liknar på många sätt de som svenska diplomater och säkerhetsexperter ställde redan för 35 år sedan. Hur ska man förstå den ryska ledningens motiv? Hur uppfattar Ryssland Sverige?

Tolv stycken ambassadrapporter författade av diplomaten Tomas Bertelman utgör grunden för hans insiktsfulla analys av rysk säkerhetspolitisk utveckling från 1980-talet och fram till i dag. Rapporterna skrev han under årtiondena då han som diplomat på plats i öst följde ryskt agerande på nära håll, och de tjänade bland annat som bakgrundsinformation till regeringskansliet.

Från ett kallt krig till ett annat börjar med en snabb men gedigen politisk bakgrund till tiden rapporterna täcker. Därefter får texterna bli ett slags tidsvittne, som berättar om händelseutvecklingen i Ryssland och relationerna till Sverige.