Från nyens skans till nya sver

279:-
  • Författare: B. Andersson, R. Raag (red.)
  • Artikelnummer: 6919
  • Ill. i färg och sv/v
  • Häftad, 376 sidor, Kungl. Vitterhets. ... Akad.

Att befolkningen i en väl fungerande nation talar samma språk och har samma etniska bakgrund är en föreställning som varit vanlig alltsedan 1800-talet. Men denna uppfattning hade man inte under stormaktstiden då religion och politik ansågs vara det kitt som höll samman nationen.

Från Nyens skans till Nya Sverige är en sammanställning från ett spännande internationellt språksymposion i Uppsala, där arton språkforskare berättar om de olika språk som fanns representerade i det väldiga svenska riket och den roll dessa spelade i 1600-talets mångkulturella Sverige. I separata kapitel avhandlas såväl gutniska, finska, samiska och liviska, som engelska, franska, ryska och tyska.

Ett intressant bidrag handlar om nederländskan. Alltsedan Gustav Vasa hade hantverkare rekryterats av svenska kungar och denna invandring intensifierades under 1600-talet. Flera holländare adlades, och »holländska« var ett accepterat språk i Riddarhuset, tillika ett som drottning Kristina förstod.